Možnosti bytů

Nabídka bytů je v současnosti obrovská a pochopitelně je možné vybírat byty o různých velikostech a v různém stupni vybavenosti. V první řadě je nutné jmenovat například byty o velikosti 3+1, jelikož právě tento typ bytů je skvělou volbou pro rodiny s dětmi, které potřebují velké množství prostoru. Záleží pouze na tom, jak se rodina v určitém prostoru bude cítit.

Číst dále

Nakupování realit

Mít nějaké krásné místo na bydlení by chtěl v podstatě každý. Je jen otázkou finančních prostředků a také vkusu, jaké bydlení si konkrétní člověk zvolí. V první řadě je nutné poznamenat, že hodně důležité jsou ohledně bydlení právě především finanční prostředky, na jejichž základě si někdo bydlení pořizuje. Když bychom měli jmenovat třeba nějaké drahé reality, tak zjistíme, že se jedná především o různá sídla boháčů a rezidence, které si ovšem mohou dovolit opravdu hodně zámožní lidé.

Číst dále

Výhody rodinných domů

Mnozí lidé chtějí bydlet v rodinných domech, jelikož právě takovéto bydlení je absolutně skvělou záležitostí, která předčí prakticky všechny jiné druhy bydlení. Rodinné domy disponují širokým spektrem výhod, jež jiné bydlení není schopno v žádném případě nabídnout. Základních výhodou rodinných domů je zcela jistě velké množství soukromí.

Číst dále

Zděné rodinné domky

Základem pro krásné a moderní bydlení jsou zcela určitě rodinné domky postavené z cihel. Samozřejmé je, že nejde o klasické cihly, ale o cihelné bloky. Tyto bloky jsou na rozdíl od cihel mnohem větší a stavění z nich je bezproblémové. Stačí pouze nakoupit materiál a pak se již dějí věci velmi rychle. Novostavby mohou takto vzniknout ze dvou základních druhů cihel.

Číst dále

Povinné ručení a limity pojistného plnění

Nejvyšší možná částka, kterou se pojišťovna zavazuje uhradit poškozenému v případě pojistné události, je stanovena limitem pojistného plnění. Rozhodnutí o  výši limitu pojistného plnění, je velmi důležité. Pokud je totiž škoda vyšší než tento limit, musí viník rozdíl uhradit ze svých zdrojů.

Číst dále

Pojistná smlouva o povinném ručení

Pojistnou smlouvu na povinné ručení lze podepsat s pojišťovnou, které Ministerstvo financí přidělilo příslušnou licenci, která ji opravňuje povinné ručení nabízet. V rámci České repulbiky existuje dvanáct pojišťoven s touto licencí. Pojistnou smlouvu pak lze uzavřít osobně na pobočce té či oné pojišťovny nebo, což je v současné době mnohem více využívaný a rychlejší způsobe, sjednat si kompletně povinné ručení online. V druhém případě jsou pojistné smlouvy zaslány prostřednictvím pošty a zelenou kartu si lze vytisknout v podstatě ihned.

Číst dále

Pojistná smlouva o povinném ručení

Pojistnou smlouvu o povinném ručení můžete uzavřít pouze s tou pojišťovnou, která disponuje licenci, která ji opravňuje povinné ručení nabízet. V České republice nyní působí dvanáct pojišťoven. Pojistnou smlouvu můžete uzavřít přímo na pobočce vybrané pojišťovny nebo si můžete kompletně sjednat povinné ručení online. Pojistná smlouva takto uzavřená vám bude zaslána poštou.

Číst dále