Analýza stlačeného vzduchu je velmi důležitá

AIRKOJestliže potřebujete navrhnout kompresorovou stanici, měli byste se soustředit na několik důležitých aspektů. Stavíte-li novou výrobní halu, měl by projektant vycházet z toho, jaké údaje dostal k dispozici od výrobce konkrétní technologie, která má být z hlediska vzduchotechniky využita. V případě rekonstrukce haly starší stačí zjistit limity, které platily dříve. Stávající kompresory mnohé prozradí a není tak nutná další nákladná analýza.

Ideální volbou je ovšem v obou případech efektivní způsob změření spotřeby a výroby stlačeného vzduchu. Máme-li přehled o celkové spotřebě konkrétního závodu, pak není problém nechat navrhnout optimální zdroj na stlačený vzduch. Ten bude fungovat tak, jak by měl a rozhodně nedojde k tomu, že by byl přívod vzduchu nějakým způsobem poddimenzován anebo naopak předimenzován. Majitel dané firmy může díky správnému nastavení vzduchu a zdroje ušetřit obrovské množství finančních prostředků. Úspora může jít klidně až do statisíců korun ročně.

Jak tedy probíhá samotné měření spotřeby stlačeného vzduchu a jaké výsledky nám nabídne? V první řadě je třeba říct, že jsou velmi důležité moderní technologie. Kompresory se dají měřit klidně i zároveň. Společnost Januška kompresory je schopna maximálně efektivně měřit klidně až 8 instalovaných kompresorů naráz. Děje se tak prostřednictvím kvalitní rychlostní sondy. Změřen bude jednak tlak v systému a jednak také spotřeba elektrické energie a další důležité záležitosti.

Jako majitel společnosti dostanete do rukou zhruba padesátistránkový protokol, který jednoznačně určí celou řadu faktorů. Budete tak přesně vědět, kolik vzduchu vyrábíte, jestli je vaše výroba ideální vzhledem ke spotřebě a také kolik je možné ušetřit při určitých úpravách výroby vzduchu.

Napsat komentář