Co je registr dlužníků

Co je to vůbec registr dlužníků a proč se ho většina žadatelů o půjčky obává? Bohužel i mezi žadateli o půjčky ihned se mohou vyskytnout tací, kteří zneužijí situace a půjčky řádně nebo dokonce vůbec nesplácí. Banky a další instituce se rozhodli proti těmto podvodníkům vystoupit a na svou ochranu založili registry dlužníků.

Registry dlužníků mají za úkol shromáždit co nejvíce informacích o osobách či subjektech, kteří mají půjčky, ale řádně je nesplácí. K těmto informacím mají přístup všechny instituce, které poskytují půjčky a úvěry, a využívají je v případě schvalování žádostí, kdy si tímto způsobem mohou nejsnadnějším způsobem ověřit bonitu žadatele o půjčku.

Mezi nejvíce využívané registry dlužníků patří Centrální registr úvěrů, jehož správcem je Česká národní banka, Bankovní registr klientských informací a další. Z tohoto důvodu také vznikají společnosti, které nabízí půjčky bez registru, aby oslovili i tuto rizikovou skupinu lidí.

Napsat komentář