Pohybové aktivity dětí

Pohyb by pro každého z nás měl být denní samozřejmostí, protože pro naše tělo představuje stejně důležitou nezbytnost jako strava nebo spánek. Ještě důležitější je dostatek pohybové aktivity u dětí a mládeže. Děti by měly být každodenně více než polovinu svého volného času pohybově aktivní. To znamená umožnit dětem každý den alespoň šest-hodinový prostor na pohybové aktivity.

Kolik hodin aktivního pohybu mají denně vaše ratolesti? Realita je často přesně taková, jaká by být neměla. Dítě je nuceno sedět polovinu dne na vyučování. Počet hodin tělesné výchovy ve školách je nízký až nedostatečný. Mnohokrát z různých důvodů bývá podobně nízká i kvalita těchto hodin. Alespoň zbývající část dne by tedy měla být věnována intenzivnímu pohybu. Tento čas však často patří zejména přípravě na vyučování, sledování televize či hře s počítačem. Přitom podobně jako u dospělých, dostatek pohybu zejména na čerstvém vzduchu zvyšuje celkovou odolnost dětí, snižuje nemocnost, zlepšuje výkonnost všech tělesných orgánů. Pohyb významně podporuje zdravý vývoj pohybového systému a celého organismu dětí. Je nejlepší prevencí obezity či poruch pohybového systému jako je špatné držení těla, ploché nohy, skolióza nebo kulatá záda. Navíc sportování u dětí má i nenahraditelný pozitivní výchovný vliv. Sportování pod vedením kvalifikovaného trenéra iv kolektivu je nejlepší prevencí nevhodného chování dětí. Vynikajícím příkladem pro dítě můžete být zejména vy, aktivně sportující rodiče.

Dlouhodobý nedostatek pohybu u dětí způsobí jejich celkovou pohodlnost a nezájem o sportování. Téměř třetina dětí už do této skupiny patří. Takové děti označované pojmem hypomobilné nemají vytvořen návyk pravidelně s radostí sportovat, což se projeví v jejich životním stylu iv dospělosti a je jen malá pravděpodobnost že se v pozdějším věku začnou dobrovolně věnovat pravidelnému pohybu. Rodiče by měli záměrně podněcovat zájem o sportování u svých dětí. Často však naopak rodiče či učitelé chválí právě děti hypomobilné, které jsou klidné a poslušné a naopak kárají pohybově aktivní děti za neposednost a neposlušnost!

Sportování dětí ve sportovním klubu či kroužku je bezesporu jednou z nejlepších aktivit, kterou můžete svým dětem dopřát. Společné sportování dětí a rodičů je však stejně důležité. Děti můžete od narození motivovat k lásce k pohybu. Navštěvovat s nimi již krátce po narození kurzy dětského plavání, dětské cvičení s fit-míči. Později se můžete společně hrát nejrůznější pohybové hry jako honičky, hry na „kočku a myš“ a podobně. Sami můžete učit děti základní pohybové dovednosti jako házení a chytání míče či strefování cíle, konkrétně pohyby jako vzpažení, upažení, předklony, úklony, dřep, leh na břiše či zádech, poskoky na místě či do stran, přeskoky přes nízké překážky, sedy-lehy , prolézání zda podlézání kolem překážek – stůl, židle. Vhodné jsou i dýchací cvičení – velký výdech jako foukání balónků, balancování ve stoje na jedné noze, hry s balóny – odrážení rukama, hlavou, zády, vyhazování balónku co nejvyšší, nošení lehké knížky na hlavě na podporu vzpřímeného držení těla, lezení s knížkou či lehkou hračkou na zádech. Děti potěší i hravé zápasení s vrstevníky či rodiči. Postupně zkuste sami naučit děti přiměřenou formou základy různých sportů jako bruslení, lyžování, cyklistika a mnohé jiné. Děti však třeba učit pohybové aktivity s velkou trpělivostí a vždy poutavou formou. Nejlepší je, pokud jsou cvičení co nejvíce různorodé, ne jednotvárné a dlouhotrvající. Měly by být spíše kratší a častěji se opakovat, abyste udrželi pozornost dítěte. Podobně jako u dospěla i pro děti platí nezařazovat intenzivně pohybové aktivity bezprostředně po jídle či před spaním a dbát na bezpečnost a správné držení těla při každé pohybové aktivitě.

zdroj sporting.sk

One thought on “Pohybové aktivity dětí

Napsat komentář