Pojistná smlouva o povinném ručení

Pojistnou smlouvu o povinném ručení můžete uzavřít pouze s tou pojišťovnou, která disponuje licenci, která ji opravňuje povinné ručení nabízet. V České republice nyní působí dvanáct pojišťoven. Pojistnou smlouvu můžete uzavřít přímo na pobočce vybrané pojišťovny nebo si můžete kompletně sjednat povinné ručení online. Pojistná smlouva takto uzavřená vám bude zaslána poštou.

Pojistná smlouva musí vždy obsahovat údaje o pojištěném (majitel vozidla), údaje o vozidle (rok výroby, výrobce, typ, objem, výkon, atd.), délku pojištění, výši pojistného, splatnost pojistného a způsob úhrady, způsobe oznámení pojistné události.

Pojistná smlouva je pak vyhotovena ve dvou originálech, z nichž jedno náleží pojištěnému a jedno pojistiteli. Dokladem, kterým je třeba prokázat platné povinné ručení, je zelená karta, kterou obdržíte společně s pojistnou smlouvou.

Napsat komentář