Pojistná smlouva o povinném ručení

Pojistnou smlouvu na povinné ručení lze podepsat s pojišťovnou, které Ministerstvo financí přidělilo příslušnou licenci, která ji opravňuje povinné ručení nabízet. V rámci České repulbiky existuje dvanáct pojišťoven s touto licencí. Pojistnou smlouvu pak lze uzavřít osobně na pobočce té či oné pojišťovny nebo, což je v současné době mnohem více využívaný a rychlejší způsobe, sjednat si kompletně povinné ručení online. V druhém případě jsou pojistné smlouvy zaslány prostřednictvím pošty a zelenou kartu si lze vytisknout v podstatě ihned.

Pojistná smlouva o povinném ručení musí vždy obsahovat povinné údaje o vlastníkovi vozidla (pojištěném) a a o pojištěném vozidle (typ vozidla, objem a výkon motoru, výrobce, rok výroby, a další). Pojistná smlouva dále musí obsahovat výši pojistného a jeho splatnost a způsob úhrady, dobu pojištění (povinné ručení se standardně uzavírá na jeden rok s automatickým prodloužením), a také způsob, jak oznámit pojistnou událost.

Pojistná smlouva musí být vyhotovena ve dvou originálech pro pojistitele a pojištěného. Dokladem o platném povinném ručení je tzv. zelená karta, na které je uvedeno vozidlo a datum počátku a konce pojištění. Zelená karta se vždy vystavuje nové pro každý pojistný rok.

One thought on “Pojistná smlouva o povinném ručení

Napsat komentář