Povinné ručení a limity pojistného plnění

Limit pojistného plnění je údaj, který stanovuje nejvyšší možnou částku, kterou pojišťovna poškozenému uhradí z pojištění. Pokud se škoda pohybuje nad tímto limitem, je rozdíl povinen uhradit viník z vlastních zdrojů.

Nejnižší limit pojistného plnění je stanovený zákonem ve výši 35 milionů Kč. Pojišťovny nabízí několik variant, z nichž nejvyšší se v současné době pohybuje na částce 100 milionů Kč. V rámci povinného ručení se uvádí vždy dva limity pojistného plnění. První limit se týká škody na zdraví nebo usmrcením a druhý se vztahuje na škody na majetku a ušlém zisku.

Zdá se, že způsobit škodu ve výši 35 milionů Kč, je zhola nemožná. Praxe ale ukazuje, že takové škody nejsou rozhodně neobvyklé, a proto se vyplatí nad vyšším limitem pojistného plnění minimálně uvažovat. Rozhodně se vyšší limity týkají profesionálních dopravců. Povinné ručení je proto nezbytností.

Napsat komentář