Povinné ručení a limity pojistného plnění

Nejvyšší možná částka, kterou se pojišťovna zavazuje uhradit poškozenému v případě pojistné události, je stanovena limitem pojistného plnění. Rozhodnutí o  výši limitu pojistného plnění, je velmi důležité. Pokud je totiž škoda vyšší než tento limit, musí viník rozdíl uhradit ze svých zdrojů.

Spodní hranice je daná zákonem a to ve výši 35 milionů Kč. Pojišťovny ale nabízí více variant limitů pojistného plnění a nejvyšší limit se nyní pohybuje na částce dokonce 100 milionů Kč. U povinného ručení se vždy uvádí dva různé limity pojistného plnění, které se vztahují na různé škody. První limit se vztahuje na škody způsobené na zdraví či usmrcením. Druhý limit pak na škody vzniklé na věcném majetku na škody s povahou ušlého zisku.

Ačkoliv se může zdát, že způsobit škodu, která dosáhne k 35 milionům Kč, je v podstatě nemožné, praxe říká něco jiného. Škody nad 35 milionů rozhodně nejsou neobvyklé. Především u profesionálních dopravců, kteří přepravují drahé náklady, je vyšší limit rozhodně doporučován. Povinné ručení je podstatné.

 

Napsat komentář