Prezidentské volby roku 2013

Občanská demokratická strana je liberálně demokratickou stranou fungující v českém prostředí již od roku 1991, která svůj program staví na ochraně osobních svobod, ale i odpovědnosti jednotlivce, stejně jako vládě práva, či budování přívětivého prostoru pro svobodné podnikání.

Tyto základní myšlenky se odrážejí nejen ve volebních programech strany, ale jsou také součástí její následující činnosti. V programu nedávno proběhlých krajských voleb bylo cílem strany nastolit kraje bez dluhů. Zadluženost naší země totiž roste neuvěřitelně prudkým tempem. Je tedy opravdu zapotřebí tento proces zpomalit či nejlépe úplně zastavit. Cestou k tomu je začít u menších samosprávných celků, respektive sladění odpovědné rozpočtové politiky na krajské i celostátní úrovni.

Nejen kraje bez jakýchkoli dluhů jsou ale cílem této strany. Omezování byrokracie, snižování daní a celkově vytvoření příznivého podnikatelského prostředí má vést k rozvoji podnikatelské prosperity. Se spokojenými a slušně vydělávajícími podnikateli přibudou i volná pracovní místa. Díky tomu klesne nezaměstnanost a poroste spokojenost obyvatel naší země ve srdci Evropy.

Aktuálním společenským tématem jsou pak prezidentské volby 2013. Česká republika bude poprvé ve své historii volit tohoto čelního představitele státu přímou volbou, je proto důležité věnovat jeho volbě dostatek pozornosti. Prezidentským kandidátem Občanské demokratické strany je pan Přemysl Sobotka. Pan doktor Sobotka byl spolu zakladatelem Libereckého Občanského fóra a členem ODS je od roku 1991. Pan Přemysl Sobotka by jako prezident České republiky dbal na dodržování demokratických principů v zemi, potírání korupce a podvádění, dluhů i byrokratických občanů, které omezují svobodu jednotlivce.

Podrobnější informace o prezidentském kandidátu, ideovém programu Občanské demokratické strany i informace o možnostech podpory ODS naleznete na mateřském webu ods.cz.

Napsat komentář