Druhy pojištění

Většině lidí se při jako pojištění většinou vybaví pouze pojištění majetku, které je pochopitelně pro spoustu z nás jasnou volbou, jelikož jen velmi těžko se člověk smiřuje se ztrátami na majetku, když dojde třeba ke krádeži anebo k nějakým nešťastným náhodám. Určitě je ovšem nutné připomenout například povinné ručení. To tvoří jednu z hlavních složek pojišťovacích produktů mnoha společností.

Číst dále

Skvělé povinné ručení

Uzavřít si kvalitní povinné ručení rychlým způsobem dnes není až tak velký problém. Předpokladem je ovšem to, že bude člověk konkrétní pojišťovnu velmi obezřetně vybírat. Nabídka různých pojišťovacích ústavů, které se v České republice nacházejí, je neskutečně bohatá a určitě si z ní může vybrat prakticky každý. Povinné ručení tak může uzavřít velmi výhodně a bez čekání.

Číst dále

Ceník povinného ručení

Jestliže uvažujete o uzavření povinného ručení, měli byste určitě porovnávat ceny povinného ručení v jednotlivých pojišťovnách a velmi pečlivě si zjistit, co že vlastně tyto pojišťovny v rámci svých produktů nabízejí. Povinné ručení je poměrně drahou záležitostí na to, aby bylo vybíráno velmi rychle a lidé nad jeho výběrem nepřemýšleli.

Číst dále

Asistenční služby a povinné ručení

Povinné ručení zahrnuje v základním rozsahu také asistenční služby. Základní asistenční služby jsou tedy zdarma, ale rozsah se u jednotlivých pojišťoven liší. Také je dobré vědět, že ne všechny služby jsou zcela zdarma a že existují časové a cenové limity. Asistenční služby pro povinné ručení (jsou rovněž součásti havarijní pojištění) jsou prováděny prostřednictvím externích společností (např. SOS Assist, Global Assistance, Autoklub Bohemia, Assistance, Žlutý Anděl).

Číst dále

Zákonná úprava a povinné ručení

Hlavní zákonem, který definuje povinné ručení, je zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tento zákon byl naposledy novelizován zákonem č. 137/2008 sb. Výše uvedené zákony upravují rozsah pojištění, podmínky pojistného plnění poškozeným, povinnosti a práva pojištěných, povinnosti a práva České kanceláře pojistitelů (ČKP).

Číst dále

Povinné ručení a limity pojistného plnění

Nejvyšší možná částka, kterou se pojišťovna zavazuje uhradit poškozenému v případě pojistné události, je stanovena limitem pojistného plnění. Rozhodnutí o  výši limitu pojistného plnění, je velmi důležité. Pokud je totiž škoda vyšší než tento limit, musí viník rozdíl uhradit ze svých zdrojů.

Číst dále

Pojistná smlouva o povinném ručení

Pojistnou smlouvu na povinné ručení lze podepsat s pojišťovnou, které Ministerstvo financí přidělilo příslušnou licenci, která ji opravňuje povinné ručení nabízet. V rámci České repulbiky existuje dvanáct pojišťoven s touto licencí. Pojistnou smlouvu pak lze uzavřít osobně na pobočce té či oné pojišťovny nebo, což je v současné době mnohem více využívaný a rychlejší způsobe, sjednat si kompletně povinné ručení online. V druhém případě jsou pojistné smlouvy zaslány prostřednictvím pošty a zelenou kartu si lze vytisknout v podstatě ihned.

Číst dále

Pojistná smlouva o povinném ručení

Pojistnou smlouvu o povinném ručení můžete uzavřít pouze s tou pojišťovnou, která disponuje licenci, která ji opravňuje povinné ručení nabízet. V České republice nyní působí dvanáct pojišťoven. Pojistnou smlouvu můžete uzavřít přímo na pobočce vybrané pojišťovny nebo si můžete kompletně sjednat povinné ručení online. Pojistná smlouva takto uzavřená vám bude zaslána poštou.

Číst dále

Havarijní pojištění od Triglav pojišťovny

Vlastnictví vozidel je spojeno s řadou nepříjemných rizik, nejen materiálními, ale i zdravotními. Zdravotní důsledky jsou vždy nejhorší. Můžeme se však vyhnout nepříjemným finančním dopadům a ztrátám na majetku. Řešením je tedy havarijní pojištění. Triglav pojišťovna nabízí výhodné havarijní pojištění pro všechna silniční motorová vozidla, přívěsy, návěsy a traktory.

Číst dále