Zákonná úprava a povinné ručení

Hlavní zákonem, který definuje povinné ručení, je zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tento zákon byl naposledy novelizován zákonem č. 137/2008 sb. Výše uvedené zákony upravují rozsah pojištění, podmínky pojistného plnění poškozeným, povinnosti a práva pojištěných, povinnosti a práva České kanceláře pojistitelů (ČKP).

S tímto zákonem definující povinné ručení souvisí řada předpisů a vyhlášek. Jedná se o:

  • Zákon č. 56/2001 Sb.: Zákon „o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“, upravuje podmínky registrace vozidel, podmínky provozu vozidel na území ČR a podmínky schvalování technické způsobilosti vozidel.
  • Zákon č. 363/1999 Sb.: Zákon o pojišťovnictví upravuje provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a dohled nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti a penzijního připojištění, vykonávaný ČNB.
  • Vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
  • Zákon č. 37/2004 Sb.: Zákon o pojistné smlouvě upravuje vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy.

Napsat komentář