Zdravý životní styl a psychika spolu souvisí

Proč je psychika v souvislosti se zdravým životním stylem uvedena na prvním místě? Neboť hraje rozhodující roli. Duševní zdraví předchází zdraví tělesnému. Jen zdravá duše může „udělat“ zdravým tělo. Zdravou duši mohou „udělat“ jen zdravé myšlenky a zdravé představy. Tyto myšlenky a představy musí mít zdravý obsah. Ve zdravém životním stylu jde o zdraví duše i zdraví těla.

Pokud by člověk chtěl žít zdravým životním stylem, tak by denně vykonával takové činnosti, které by zlepšovaly a udržovali jeho tělo i psychiku ve zdraví. Dělal by to cílevědomě, systematicky a rád. Aby však mohl vykonávat takové činnosti, musel by to v první řadě sám chtít. Jedinou věcí, která mu v tom může pomoci nebo mu v tom může zabránit je jeho vlastní psychika. Jak však „nastavit“ svou psychiku na takový cíl?

Zdravý životní styl je důsledkem životní filozofie jednotlivce, jeho osobních názorů, cílů a přesvědčení. Je otázkou vlastního hodnotového systému a sebeuvědomění. Pokud je to právě život, což představuje nejvyšší hodnotu pro jednotlivce, je to právě zdraví, které ho umožňuje nejen zachovávat, ale rozhodující měrou se podílí na jeho kvalitě. Nakolik Vám záleží na Vašem životě, natolik Vám záleží na Vašem zdraví. Nakolik Vám záleží na Vašem zdraví, natolik Vám záleží na Vašem životě.

Na to, aby člověk udržoval své tělo i psychiku ve zdraví, je třeba provádět tolik a takových činností, které vedou k takovému výsledku – k udržování zdravého těla i psychiky. Právě tyto činnosti jsou zdravým životním stylem. Zdravý životní styl je především prevence – budování silné obranyschopnosti organismu vůči všem vlivům, které by mohly ohrozit jeho zdraví, ať už duševní či tělesné. Jelikož nemůžeme odstranit tyto vlivy, jediná možnost spočívá v budování silné obrany vůči nim a o tom zdravý životní styl vlastně je.

Napsat komentář